IČO 75079810
peněžní ústav: UniCredit Bank
číslo účtu: 2104422768 / 2700

PŘEDSEDA
Miloslava Fialová
Na vinici 375, 440 01 Dobroměřice
tel.: 608 319 956
mila.fialova@centrum.cz

HOSPODÁŘ
Denisa Šamánková
Na pískách 197, 250 70 Panenské Břežany
tel. 605 781 981

denisa.samankova@seznam.cz


TAJEMNÍK
Alice Laburdová

Na Vyhlídce 13, Děčín 9, 405 05
tel. 603 427 896

labali@seznam.cz

VÝCVIKÁŘ
Kateřina Semelková
Nemocniční 1, 419 01 Duchcov
tel. 734 508 116
fergi73@seznam.cz


PORADCE CHOVU
MVDr. Emilie Klečková
Preissigovo nám. č. 4, 417 53, Světec
tel. 736 113 119
klekabox@seznam.cz

PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE
Ing.Lucie Koudelková

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE

Kateřina Pejšová

Adam Hronek