ÚP Louny byla založena v roce 2003. Od doby svého vzniku si vybudovala poměrně stabilní členskou základnu a svým členům nabízí každoročně jak chovatelské akce, tak řadu akcí výcvikových, z nichž jako nejdůležitější považuje letní výcvikový tábor. Na LVT probíhá většina akcí pobočky,zde mají nejlepší příležitost posbírat cenné informace od zkušených chovatelů a cvičitelů, mohou zde během doby konání tábora uchovnit své boxery a dozvědět se vše potřebné pro další osobní rozvoj v oblasti výcviku, chovu a výstav.