Formuláře

Pokyny:

- vyplněnou přihlášku zašlete na: labali@seznam.cz 

nebo adresu jednatele:

Alice Laburdová - Na Vyhlídce 13, Děčín 9, 405 05

- roční poplatek ve výši 500,- Kč zašlete převodem na účet územní pobočky Louny: číslo účtu: 2104422768 / 2700  s uvedením RČ ve variabilním symbolu, nebo složenkou typu C.

Stanovy Boxerklubu ČR, kontakty a ostatní informace

naleznete na internetových stránkách www.boxerklub.cz a https://boxerlouny.webnode.cz


Standard boxera - zde

Stanovy klubu - zde

Podmínky chovu - zde